Trecom
Network Operation Center

Balíky monitoringu

Availability – meranie dostupnosti zariadenia pomocou ICMP ping/SNMP
Response time – čas odozvy zariadenia na ICMP ping
Packet loss – straty balíkov pre zariadenia
Interface utilization – percentuálne využitie rozhraní
Routing table – zmeny smerovacej tabuľky
CPU load – využitie procesora
Memory used –  spotreba pamäte
Hardware status power supply/fan – stav a informácie o napájacích zdrojoch/ventilátoroch
Ip Sla – test komunikačných parametrov medzi lokalitami
Inventory – báza zariadení CMDB
Devices number – počet zariadení
Interface number – počet rozhraní
Volume number – počet zväzkov

Trecom Network Operation Center

Naše centrum ponúka monitorovaciu službu založenú na našej modernej infraštruktúre určenej na zhromažďovanie údajov o dostupnosti a výkone jednotlivých komponentov IT infraštruktúry. Umožňuje nám to analýzu udalostí aj proaktívnu reakciu na všetky hrozby, ktoré sa vyskytujú vo vnútri a mimo siete, predtým ako vstúpia do incidentu konkrétnej poruchy.


Ďalšou výhodou z hľadiska kontinuity služieb a zabezpečenia efektívnosti siete je príprava pravidelných správ odrážajúcich úroveň predtým stanovených technických a obchodných parametrov. Reporty môžu byť generované na žiadosť zákazníka za akékoľvek časové obdobie pokryté monitorovacou službou.

Rozsah činnosti

Trecom Network Operation Center poskytuje monitorovacie služby v týchto oblastiach:

 • sieťová infraštruktúra SAN/LAN/WAN (prepínače, smerovače, brány firewall, polia)
 • monitorovanie aplikácií
 • VoIP prostredie
 • virtuálne prostredie


V rámci monitorovacej služby môžeme monitorovať všetky komponenty sieťovej infraštruktúry, ktoré reagujú na protokol SNMP. Pri monitorovaní dostupnosti sa to deje pomocou reakcií zariadenia na ICMP Ping.

Monitorovacie parametre

Trecom Network Operation Center môže monitorovať prahové hodnoty týchto parametrov:

 • dostupnosť
 • čas odozvy
 • strata balíkov
 • použitie rozhraní
 • stav napájacích zdrojov a ventilátorov
 • využitie CPU a procesora

Naše znalosti

Trecom Network Operation Center je tím špecialistov zabezpečujúcich efektívne zisťovanie a odstraňovanie porúch včas vďaka kompetentnému rozdeleniu na dve línie podpory.

L1 je 24-hodinový systém podpory
a zodpovedá za ustavičné sledovanie sieťovej infraštruktúry klienta.
V prípade udalosti z monitorovacieho systému L1 nielen okamžite zaregistruje incident v systéme hlásenia Trecom, ale robí aj predbežnú diagnostiku problému a stále monitoruje vývoj incidentu.
Vďaka ustavičnému dennému dohľadu nedochádza k prekročeniu SLA.

L2 je tím inžinierov s najvyššou sieťovou kompetenciou potvrdenou certifikátmi výrobcov.
Táto línia podpory je zodpovedná za overenie problému a konečnú opravu poruchy hardvéru alebo softvéru.
Tím L2 je ďalej k dispozícii pre zákazníka v prípade akýchkoľvek technických otázok, zmien konfigurácie alebo technických konzultácií týkajúcich sa súčasnej sieťovej infraštruktúry.

Výhody zavedenia služby:

 • zabezpečenie kontinuity činnosti informatických systémov
 • minimalizácia nákladov vyplývajúcich zo zlyhania jednotlivých komponentov infraštruktúry
 • IT podpora poskytovaná certifikovanými inžiniermi
 • jednotný Point of Contact na zlepšenie komunikácie
 • úplné monitorovanie infraštruktúry v režime 24 × 7
 • úplné znalosti IT infraštruktúry užitočné pri rozširovaní o nové komponenty

Vyplňte formulár a my vám zašleme ponuku

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Trecom Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave 02-908. ul. Czyżewska 10 a uznávam, že spoločnosť Trecom Sp. z o. o. je správcom poskytnutých alebo získaných osobných údajov. Údaje zhromaždené spoločnosťou Trecom Sp. z o. o. budú spracované pre účely kontaktu, informácií o nových produktoch a propagačných akciách a takisto pre archívne a štatistické účely. Mám právo skontrolovať obsah svojich osobných údajov a opraviť ich v súlade s platnými predpismi. Poskytovanie údajov je dobrovoľné.