Trecom
Network Operation Center

Pakiety monitoringu

Availability – pomiar dostępności urządzeń wykonywany za pomocą ICMP ping/SNMP
Response time – czasy odpowiedzi urządzeń na ICMP ping
Packet loss – straty pakietów do urządzeń
Interface utilization – procentowe wykorzystanie interfejsów
Routing table – zmiany w tablicy routingu
CPU load – wykorzystanie procesora
Memory used – zużycie pamięci
Hardware status power supply/fan – status i informacje o zasilaczach/wiatrakach
Ip Sla – test parametrów łączności między lokalizacjami
Inventory – baza CMDB urządzeń
Devices number – liczba urządzeń
Interface number – liczba interfejsów
Volume number – liczba wolumenów

Trecom Network Operation Center

Nasze centrum oferuje usługę monitoringu opartą o zaprojektową przez nas nowoczesną infrastrukturę mającą za zadanie zbieranie danych na temat dostępności i wydajności poszczególnych komponentów infrastruktury IT. Pozwala to na analizę zdarzeń, a także proaktywną reakcję na wszelkie zagrożenia pojawiające się wewnątrz, jak i na zewnątrz sieci, przed ich przejściem w incydent konkretnej awarii.


Dodatkową zaletą z punktu widzenia ciągłości obsługi i zapewnienia sprawności sieci jest przygotowywanie cyklicznych raportów odzwierciedlających poziom ustalonych wcześniej parametrów tak technicznych jak i biznesowych. Raporty mogą być generowane na każde żądanie Klienta za dowolny okres w czasie objętym usługą monitoringu.

Zakres działania

Trecom Network Operation Center świadczy usługę monitoringu w następujących obszarach:

 • infrastruktura sieciowa SAN/ LAN/ WAN (switche, routery, firewalle, macierze)
 • monitoring aplikacji
 • środowisko VoIP
 • środowisko wirtualne


W ramach usługi monitoringu, możemy monitorować wszystkie komponenty infrastruktury sieciowej odpowiadające na protokół SNMP. W przypadku monitorowania wyłącznie dostępności, jest to realizowane za pomocą odpowiedzi urządzeń na ICMP Ping.

Parametry monitoringu

Trecom Network Operation Center może monitorować progi następujących parametrów:

 • dostępność
 • czas odpowiedzi
 • utrata pakietów
 • wykorzystanie interfejsów
 • stan zasilaczy i wentylatorów
 • wykorzystanie CPU i procesora

Nasze kompetencje

Trecom Network Operation Center to zespół specjalistów zapewniający sprawne wykrycie i usunięcie awarii na czas, dzięki kompetencyjnemu podziałowi na dwie linie wsparcia.

L1 jest linią pracującą w systemie 24-godzinnym
i odpowiada za stały monitoring infrastruktury sieciowej Klienta.
W razie pojawienia się zdarzenia z systemu monitoringu, L1 nie tylko natychmiastowo rejestruje incydent w systemie zgłoszeniowym Trecom, lecz także dokonuje wstępnej diagnozy problemu, nieustannie nadzorując rozwój incydentu.
Dzięki stałemu, dobowemu nadzorowi nie dochodzi do przekroczenia SLA.

L2 jest to zespół inżynierów posiadających najwyższe kompetencje sieciowe potwierdzone certyfikatami producentów.
Ta linia odpowiedzialna jest za weryfikację problemu i końcową naprawę usterki hardware lub software.
Dodatkowo zespół L2 pozostaje do dyspozycji Klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych, zmian konfiguracyjnych, bądź konsultacji technicznych na temat obecnej infrastruktury sieciowej.

Korzyści wprowadzenia usługi:

 • zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych
 • minimalizacja kosztów wynikających z awarii poszczególnych komponentów infrastruktury
 • wsparcie IT świadczone przez certyfikowanych inżynierów
 • pojedynczy Point of Contact w celu usprawnienia komunikacji
 • pełen monitoring infrastruktury w reżimie 24×7
 • całkowita znajomość infrastruktury IT pomocna w rozbudowie o nowe komponenty

Wypełnij formularz, a my prześlemy ofertę